June 2022

สิ่งที่ Curiosity ยังไม่ได้บอกเราเกี่ยวกับดาวอังคาร

สิ่งที่ Curiosity ยังไม่ได้บอกเราเกี่ยวกับดาวอังคาร

หลังจากอยู่บนดาวอังคารได้ 5 ปี รถแลนด์โรเวอร์ Curiosity ก็เป็นมือโปรในด้านวิทยาศาสตร์บนดาวเคราะห์แดง นับตั้งแต่เชื่อมโยงไปถึงเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2012 หุ่นยนต์ตัวน้อยของ NASA ที่สามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัวได้มากมาย การเรียกเก็บเงินนั้นง่ายมาก:...

Continue reading...